مشاهده مطالب

آغاز فروش اقساطی چانگان CS35 شرکت سایپا - دی ماه 95

به اطلاع متقاضیان محترم میرساند، شرایط پیش فروش اعتباری خودروی چانگان CS35 اتوماتیک به مدت و تعداد محدود از تاریخ 95/10/07 ساعت 10 صبح به شرح ذیل جاری میگردد.