مشاهده مطالب

سه کشور از حضور در رالی مرک حذف شدند

به گزارش سایپا سرچ  رامین وطن دوست  با اشاره به حذف سه کشور در رقابت های رالی مرک تصریح کرد: صبح روز گذشته تست فنی خودروهای 13 شرکت کننده در رقابت های رالی خاورمیانه انجام شد که در این تست ها، سه کشور از شرکت در رالی مرک به دلیل همولوگ نبودن اتومبیل های آنها از دور رقابت حذف شدند.

وی افزود: دو تن از شرکت کنندگان از ایران، یک شرکت کننده از عمان و یک شرکت کننده از قطر از رقابت رالی مرک حذف شدند.

رئیس کمیته فنی فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی ایران ادامه داد: این دو نماینده ایران که در مسابقات رالی خاورمیانه شرکت کردند پس از انجام تست فنی به دلیل همولوگ نبودن خودروهای این دو شرکت کننده که با اتومبیل میتسوبیشی به نمایندگی از شرکت یوتاپ بودند از رقابت حذف شدند.

وطن دوست تصریح کرد: این دو شرکت کننده ایرانی می توانند در مسابقات قهرمانی کشور همزمان با رالی مرک شرکت می کنند و همچنین سه شرکت کننده خارجی حذف شده از مرک نیز در بخش ملی ایران حضور خواهند یافت.

وی تاکید کرد: حذف این خودروها با حضور لوکاگیبلو نماینده فنی فدراسیون اتومبیلرانی جهانی انجام شده است.

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: