مشاهده مطالب

میزان تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی کم‌مصرف اعلام شد

گمرک ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد میزان تخفیف سود بازرگانی خودرو‌های وارداتی با مصرف سوخت کمتر از شش لیتر در صد کیلومتر مسافت در چرخه برون شهری به ازای هر پنج صدم لیتر کاهش یک واحد درصد کاهش می‌یابد. 

در متن این بخشنامه آمده است: پيرو بخشنامه موضوع تصويب نامه مورخ 88.2.1 هيات محترم وزيران مبني بر تخفيف سود بازرگانی خودروهای وارداتی و قطعات منفصله خودرها ساخت داخل با مصرف سوخت كمتر از شش ليتر در يكصد ( 100 ) كيلومتر مسافت در چرخه برون شهری به شرح مندرج درمصوبه، به پيوست تصوير نامه مورخ 93.3.7 سازمان ملی استاندارد و نامه‌های مورخ 93.2.7 و مورخ 92.9.12 ستاد مديريت حمل و نقل سوخت رياست جمهوری درخصوص ميزان مصرف سوخت و ميزان تخفيف سود بازرگانی كالاهای موصوف ارسال می‌گردد. 

خواهشمند است دستور فرماييد براساس جدول تنظيمی خودروهای مشمول ذيل با رعايت بخشنامه‌های پيروی اين مركز و رعايت كامل مقررات صرفا جهت كسر از سود بازرگانی و بر اساس درصد اقدام لازم معمول نمايند بديهی است تصويب نامه مربوطه به خودروهای كم مصرف ،مورد اشاره كماكان دارای اعتبار بوده و ابلاغ بخشنامه‌های خودروهای كم مصرف نيز همانند گذشته و پس از ابلاغ توسط اين مركز قابل اعمال خواهد بود. 

4ob22i1gwowc5xysb3ch.png

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: