مشاهده مطالب

جدول قیمت پارک در داخل و خارج طرح خودرو

 به گزارش سايپا سرچ کمیسیون عمران و حمل‌ و‌ نقل شورای شهر تهران نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در داخل و خارج محدوده طرح ترافیک را نسبت به سال 91 ، به ترتیب 35 و 25 درصد افزایش داده است، این درحالی است که در سال 92 افزایش قیمتی در این خصوص در نظر گرفته نشده بود
لایحه "تعیین نرخ حق توقف پارکینگ‌های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در شهر تهران" پس از بررسی و تصویب در صحن شورای شهر تهران به فرمانداری ارسال شده و پس از تاییدنهایی، ابلاغ خواهد شود. جداول دوگانه حق توقف پارکینگ‌های عمومی و نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای در داخل و خارج محدوده طرح ترافیک برای کلیه وسایل نقلیه به شرح ذیل آمده است.

مناطق خارج از محدوده طرح ترافیک

نرخ حق توقف پارکینگ‌های مسقف (طبقاتی) - (کلیه ارقام به ریال است)

نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب / هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته
سواری و وانت 7000 1800 1500 30000
موتور سیکلت 1500 600 400 7500
ون و مینی بوس 8500 2500 1800 50000

نرخ حق توقف پارکینگ‌های غیر مسقف

نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب / هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته
سواری و وانت 5500 1500 1000 25000
ون و مینی بوس 6500 1500 1000 31000
اتوبوس و کامیون 14000 2500 1500 44000
تریلی 15000 3000 1900 63000
موتورسیکلت 1000 400 250 6000

نرخ حق توقف پارکینگ‌های مکانیزه

نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب / هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته
سواری و وانت 11000 5000 3500 65000

مناطق داخل محدوده طرح ترافیک

نرخ حق توقف پارکینگ‌های مسقف (طبقاتی) - (کلیه ارقام به ریال است)

نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب / هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته
سواری و وانت 9000 2000 1300 40000
موتور سیکلت 2200 700 400 9500
ون و مینی بوس 12000 3000 2500 60000

نرخ حق توقف پارکینگ‌های غیر مسقف (کلیه ارقام به ریال است)

نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب / هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته
سواری و وانت 7500 2000 1350 35000
ون و مینی بوس 9000 2000 1350 40000
اتوبوس و کامیون 12000 3500 2000 57000
تریلی 16500 4000 2700 80000
موتورسیکلت 1500 700 400 8000

نرخ حق توقف پارکینگ‌های مکانیزه (کلیه ارقام به ریال است)

نوع وسیله نقلیه ورودیه (تا یک ساعت توقف) هر ساعت اضافه توقف از 6 صبح تا 20 شب / هر ساعت اضافه توقف از 20 شب تا 6 صبح توقف شبانه روزی 24 ساعته
سواری و وانت 12000 7000 5500 80000

 

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: