مشاهده مطالب

وینگل 5 باز هم صدرنشین شد

به گزارش سايپا سرچ وانت های کاپرا و مزدا تک کابین که محصولات گروه خودروسازی بهمن هستند نیز به ترتیب در رده های دوم و سوم جدول جای گرفته اند.
وانت پیکان محصول شرکت ایران خودرو تبریز نیز در انتهای جدول قرار گرفته است.
به گزارش شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بخش وانت شاهد افزایش 13.7 درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید وانت مزدا دو کابین و وانت نیسان CNG می باشد.
با توجه به افزایش تولید خودروهای وانت در بهمن ماه، ارزشیابی این خودروها نیز 16.2 درصد رشد یافت، بطوریكه از 8 مدل خودروی ارزشیابی شده 3 مدل در سطح كیفی خوب و 5 مدل نیز در سطح كیفی قابل قبول قرار گرفتند.

جدول رده بندی كیفی - گروه سبك- وانت

 

 همانطور كه در جدول رده بندی كیفی قابل مشاهده است، وانت وینگل محصول شركت سازه های خودرو دیار در صدر و وانت پیكان محصول شركت ایران خودرو تبریز در انتها قرار گرفته‌اند.

درنمودار زیر روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت را نسبت به ماه قبل مشاهده می کنیم، بطوریکه وانت وینگل بیشترین درصد بهبود و وانت مزدا دو کابین بیشترین درصد تنزل را داشته اند.

 

خودرو وانت پیکان دارای بیشترین عیوب فنی و عملکردی

به گزارش روابط عمومی شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران(ISQI)، در بخش عیوب فنی و عملكردی، وانت پیکان بیشترین نمره منفی را كسب نمود. از طرفی شاهد بهبود 5.3 درصدی نمره منفی نسبت به ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به رشد مربوط به وانت وینگل می باشد. در بخش تزئینات و مونتاژ شاهد تنزل 7.8درصدی هستیم که عمدتا مربوط به روند نزولی وانت مزدا تك کابین است. ضمنا وانت مزدا تك کابین بیشترین نمره منفی را نیز در این بخش كسب نمود. در بخش بدنه وانت نیسان CNG بیشترین نمره منفی را كسب کرد، از طرفی هم در این بخش میانگین نمره منفی 5.5 درصد کاهش یافت كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند رو به بهبود مربوط به وانت مزدا تك کابین می باشد. در بخش رنگ وانت پیكان بیشترین نمره منفی را به خود اختصاص داد، همچنین شاهد ارتقاء كیفی 4.9 درصدی نسبت به ماه قبل هستیم که بیشترین تاثیر مربوط به وانت وینگل می باشد. در بخش ایرادات مهم و اساسی روند نزولی 9.2 درصدی را شاهد می باشیم كه افزایش تعداد این ایرادات در وانت نیسان CNG و وانت دیزل زامیاد بیشترین تاثیر را داشته‌ است. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه وانت، بهبود كیفی 0.9 درصدی را نسبت به ماه قبل تجربه نموده است، كه عمدتا مربوط به كاهش نمره منفی وانت وینگل می باشد.


 

 

 

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: