سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
گمرک ایران قیمت خودروهای فیات وارداتی را منتشر نمود

گمرک ایران قیمت خودروهای فیات وارداتی را منتشر نمود

گمرک ایران قیمت خودروهای فیات وارداتی را منتشر نمود

به گزارش سایپا سرچ گمرک ایران در بخشنامه ای به ناظرين، مديران كل و مديران گمركات اجرائي خواستار تعیین و اعلام ارزش سواري هاي FIAT سال 2014 شد.

در بخشنامه گمرک آمده است: در اجراي تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 551 مورخ 93.07.29 كميته مشترک گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش انواع سواري هاي FIAT سال 2014 ساخت ايتاليا ارسال مي گردد.

مقتضي است دستور فرمايند ارزشگذاري سواري هاي وارداتي مربوطه با توجه به ارزش هاي اعلام شده و با در نظر گرفتن بيمه انجام گيرد.

تصویر بخشنامه گمرک درباره تعیین ارزش فیات

4vmkedqsj1kqyq79nf.jpg

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید