سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
مهران بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد +عکس

مهران بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد +عکس

 مهران بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد ,عکس

شهر مهران تبدیل به بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد. در حال حاضر بیش از 100هزار دستگاه خودرو در مهران پارک شده است.
 
شهر مهران تبدیل به بزرگترین پارکینگ خاورمیانه شد. در حال حاضر بیش از 100هزار دستگاه خودرو در مهران پارک شده است.
 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید