سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو و موتورسیکلت

حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو و موتورسیکلت

حق بیمه شخص ثالث انواع خودرو و موتورسیکلت

خودروهای سواری
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
کمتر از چهار سیلندر 594,000
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند 702,000
سایر چهار سیلندرها 825,000
شش سیلندر و بالاتر 925,000
   
   
 
   
وسایل نقلیه عمومی
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده 1,700,000
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده 1,750,000
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده 1,775,000
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده 2,180,000
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده 2,262,000
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک 3,336,000
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک 4,195,000
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک 4,459,000
   
 
   
خودروهای بارکش
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
تا یک تن 726,000
بیش از یک تن تا سه تن 875,000
بیش از سه تن تا پنج تن 110,000
بیش از پنج تن تا ده تن 142,000
بیش از ده تن تا بیست تن 165,000
بیش از بیست تن 175,000
وسایل نقلیه کشاورزی . راهسازی . ساختمانی 437,000
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها 710,000
   
 
   
موتور سیکلت ها
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
موتور گازی 148,000
موتور دنده ای یک سیلندر 181,000
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا 198,000
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار 214,000
   
   
 
   
تخفیف بر حسب سال
 
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
سال دوم 10 %
سال سوم 15 %
سال چهارم 20 %
سال پنجم 30 %
سال ششم 40 %
سال هفتم 50 %
سال هشتم 60 %
سال نهم و به بعد 70 %
   
   
 
   
درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
بار اول مالی 10% - بدنی 20%
بار دوم مالی 20% - بدنی 40%
بار سوم مالی 40% - بدنی 60%
بار چهارم و بیشتر مالی 80% - بدنی 100%
   
 

 

 

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید