سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
شرايط جديد پيش‌فروش محصولات شركت پارس‌خودرو

شرايط جديد پيش‌فروش محصولات شركت پارس‌خودرو

شرايط جديد پيش‌فروش محصولات شركت پارس‌خودرو

گروه خودروسازی سایپا شرايط جديد پيش‌فروش محصولات شركت پارس‌خودرو را در شهریورماه 95 منتشر نمود. 

پيش‌فروش تك وديعه‌ای (کلیه مبالغ به ریال می باشد)

 

 

یش‌فروش‌ها داراي 3 بار امکان صلح اختیاري رایگان می باشد.

در ثبت نام ها با قیمت غیر قطعی ،مابقی قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد.

نمایندگان محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی مشتري دقت نمایند، امکان تغییر رنگ میسر نمی باشد.

فروش اینترنتی ویژه مشتریان نیز همزمان فعال می باشد.

حواله پرداختی می بایست حداکثر تا 5 روز پس از پرفراژ، در سیستم ثبت و پذیرش گردد در غیر اینصورت حواله پرداختی با آخرین شرایط جاري قابل ثبت خواهد بود.
 

 

 

  پيش فروش اقساطی (کلیه مبالغ به ریال می‌باشد)​

 

در پیش‌فروش‌های اعتباری در زمان صدور دعوتنامه کلیه مشتریان اعتبار سنجی خواهند شد و در صورت عدم تایید از دادن تسهیلات به متقاضی خودداری خواهد شد و مشتری می بایست نسبت به تکمیل مابه التفاوت به صورت نقدي اقدام نمایند .

پیش‌فروش ها دارای 3 بار امکان صلح اختیاری رایگان می باشد.

 در ثبت‌نام ها با قیمت غیر قطعی ،مابقی قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می گردد.

 نمایندگان محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی مشتري دقت نمایند، امکان تغییر رنگ میسر نمی باشد.

فروش اینترنتی نیز همزمان فعال می باشد.

حواله پرداختی می بایست حداکثر تا 5 روز پس از پرفراژ، در سیستم ثبت و پذیرش گردد در غیر اینصورت حواله پرداختی با آخرین شرایط جاري قابل ثبت خواهد بود.

 

 

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید