سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
اعلام ارزش گمركي مینی بوس MAXUS چین سال 2014

اعلام ارزش گمركي مینی بوس MAXUS چین سال 2014

نمایندگی گروه بهمن  کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت

به نقل از باشگاه خبرنگاران، رسول کوهستانی پزوه مدیر کل دفتربررسی و تعیین ارزش دربخشنامه ای ارزش مینی بوس MAXUS چین سال 2014 را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

در متن این بخشنامه آمده است:اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 534 مورخ 93.2.9 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش مینی بوس MAXUS سال 2014 ساخت چین به نمایندگی گروه بهمن به شرح جدول زیر ارسال میگردد.

مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری مینی بوس وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.
maxus-2 001

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید