سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
شرکت شهاب خودرو http://www.reorazavi.org

شرکت شهاب خودرو http://www.reorazavi.org

شرکت شهاب خودرو http://www.reorazavi.org

معرفی  | اهداف و برنامه ها | محصولات  | نمایندگی ها | همکاران تجاری | ارتباط با شرکت


 معرفی

شرکت در سال 1334 با نام گاراژ ليلاند در خيابان قزوين شروع به کار نمود. کار گاراژ ليلاند ، کرايه کاميونهاي اينترناش ، فروش لوازم يدکي کاميونهاي ليلاند وتغيير شاسيهاي آنها ، و نصب اتاق بار و اتاق کمپرسي روي آنها بود. نام شرکت بعد به ترانسپورت بانک و بعدها به شرکت حمل و نقل داخلي تغيير يافت که کارش فروش و مونتاژ کاميونهاي ليلاند از جمله MC و 900 FG بود. اين شرکت بعدها با نام شهاب يدک ، لوازم يدکي کاميونهاي انترناش و ليلاند را وارد و پخش مي نمود.

صاحبان شرکت آقايان اسدي و پناهپور در 28 خرداد 1342 با مشارکت ليلاند موتورز انگلستان به نمايندگي آنتوني پاتريک مک لارن ، شرکت ليلاند موتور ايران را تأسيس نمودند که پروانه تأسيس آن در سال 1345 صادر شد و لي را ه اندازي و بهره برداري آن تا سال 1347 به تأخير افتاد و مجوز ساخت اتوبوس و کاميونهاي خدمات شهري آن توسط وزارت معادن و فلزات در سال 1350 صادر شد.

بعد از انقلاب ، بنياد مستضعفان کارخانه را مصادره نموده و در سال 1360 سازمان گسترش آن را به تملک خود در اورد. در سال 1361 نام شرکت به شهاب خودرو تغيير يافت که پروانه بهره برداري آن در سال 1373 صادر گرديد و سرانجام در سال 1378 طي يک مزايده ، بوسيله آستان قدس رضوي خريده شد.

رسالت شرکت ، توليد اتوبوس و کاميونهاي خدمات شهري مثل زباله کش ، آتش نشاني و تانکر مي باشد. معروفترين محصول شرکت ، اتوبوس دوطبقه است.

ابتدا بخش مهندسي محصول ، محصول مورد نظر را مدلسازي و طراحي نموده و مدارک فني آن همچون نقشه ها و ليست قطعات را به بخش مهندسي صنايع ارسال مي کند تا روش  و زمان ساخت، لي آوت و ابزار و تجهيزات لازم را تعيين نموده و سپس مدارک را به واحد برنامه ريزي ارسال نمايد. واحد برنامه ريزي با برآورد مواد و قطعات مورد نياز و باتوجه به زمان تهيه آنها ، با زمانبندي مناسب ، براي قطعات ساختني سفارشهاي ساخت لازم را به بخشهاي توليدي و براي مواد و قطعات خريدني ، سفارشهاي خريد لازم را به بخش بازرکاني ارسال مي نمايد.

واحد تدارکات با تعيين ارزانترين و با کيفيت ترين منبع تهيه خريد مي کند ، مواد و قطعات تهيه شده بعد از طي مراحل کنترل کمي و بازرسي ، به انبارها سپرده مي شوند واحد برنامه ريزي مواد را به کارگاههاي توليدي  و قطعات را به ايستگاههاي مونتاژ ارسال مي نمايد. در اين بين واحد کنترل کيفيت عمليات ساخت و مونتاژ را مورد کنترل قرار مي دهد.

واحد سوريس و نگهداري دستگاهها و ابزاري را که هنگام عمليات خراب مي شوند تعمير و بازسازي مي نمايد. تهيه آب و برق و گاز و هواي فشرده براي دستگاهها و خطهاي ارتباطي و ساختن بناهاي شرکت هم با همين واحد است.

محصول نهايي بعد از بخش واحد کنترل کيفيت گذشت ، به انبار محصول سپرده مي شود تا با نظر قسمت فروش به مشتريان تحويل گردد. خريداران مي توانند بعدها براي دريافت خدمات پس از فروش به قسمت تعميرگاه شرکت مراجعه نمايند.

درامد حاصل از فروش محصولات براي انجام دور بعدي توليد شرکت مورد استفاده قرار مي گيرد. نحوه توزيع درامد شرکت ، از طريق بودجه معين مي گردد. بودجه بندي بر اساس اولويتهاي انجام مي شود که مديريت براي فعاليتهاي شرکت در نطر گرفته.

واحد امور اداري ، افراد مورد نياز را تأمين مي نمايد و خدمات مختلف به آنها ارائه مي دهد.

شرکت سعي مي نمايد که در دور بعدي توليد ، عيبهاي موجود در محصول را برطرف نموده و در حد مقدورات خود به خواسته هاي مشتريان عمل کند. وظيفه بهبود محصول برعهده واحد مهندسي است.

 

تاريخچـه

در تاريخ 28/3/1342 شرکتي به نام شرکت سهمي ليلاند موتور ايران با مشارکت شرکت ليلاند موتورز انگلستان به ميزان سه الشرکه ده درصد و شرکت حمل و نقل داخلي ايران که سهامدار عمده آن مهندس علي نقي اسدي و سيد ابولاقاسم روح الامين بوده اند به ميزان سهم الشرکه نود درصد و با سرمايه اوليه شصت ميليون ريال تأسيس مي گردد که مديران اوليه آن آقايان مراد پناهپور رئيس هيأت مديره ، علي نقي اسدي مديرعامل و آقاي آنتوني پاتريک مک لارن بعنوان عضو هيأت مديره و آقـاي حاج سيـد ابوالاقاسم روح الامين بعنوان اولين بازرس قانوني بوده اند.

شرکت جديد التأسيس در کيلومتر 14 جاده مخصوص (کيلومتر 9 محل فعلي) جهت مونتاژ کاميون و اتوبوس با خريد زميني به مساحت 000ر120 متر مربع و ساخت سالن ، عملا" فعاليت توليدي خود را در سال 1345 آغاز مي نمايد.

توضيح اينکه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به موجب صورتجلسه هيأت مديره مورخ 1/9/1361 نام شرکت ليلاند موتور به شرکت شهاب خودرو تغيير يافته است.

در سالهاي 56 و 57 توليد اين شرکت شامل کاميونهاي ليلاند (مدل سوپر کمت) اتوبوس دوطبقه و ماشينهاي مخصوص شامل ماشينهاي آتش نشاني ، زباله کش و لجن کش بوده است.

در سال 1358 براساس قانون حفاظت صنايع مصوب شوراي انقلاب اداره آن بعهده دولت واگذار مي گردد. بعد از انقلاب اسلامي به دليل عدم توانائي ليلاند موتورز انگلستان در تأمين قطعات و به روز کردن محصول ، ارتباط به تدريج قطع مي گردد و در شرکت ساخت اتوبوس شهري با قواي محرکه بنز و نيز ماشينهاي مخصوص روي شاسيهاي بنز خاور در برنامه توليد قرار مي گيرد تا اينکه در سال 1368 براساس سياست ابلاغ شده از ناحيه وزارت صنايع در مقابل يک معامله پاياپاي با دولت يوگوسلاوي قراردادساخت و انتقال تکنولوژي اتاق و شاسي اتوبوس از شرکت تام يوپسلاوي منعقد و مقاديري C.K.D را وارد ودر خطوط توليدي خود قرار مي دهد (حدود 2500 دستگاه)

به دليل پايئن بودن کيفيت قطعات وارداتي و فروپاشي يوگسلاوي و ورشکستگي شرکت خارجي تداوم توليد محصول فوق نيز با مشکل مواجه که در نهايت توليد يادشده با مشکل روبرو مي گردد که اين اقدام آثار نامطلوبي را بر پيکر شرکت اعم از فعاليت داخلي و رضايت مشتريان وارد مي نمايد. به ناچار از موتورهاي ديگري شامل بنز ، کامينز و رنو جهت اتوبوسهاي توليدي استفاده مي گردد. تأمين موتور از رنو سرآغاز ارتباط با شرکت فرانسوي رنو مي گردد.

شرکت به منظور جانشين نمودن شرکت تام درصدد برآمد با برقراري ارتباط با کمپانيهاي معتبر ، مشکلات به وجود آمده را با ارائه محصولات با کيفيت برطرف نمايد که پس از مذاکرات طولاني موفق به انعقاد قرارداد تأمين قطعات اتوبوسهاي جديد با شرکت رنو مي گردد و در نتيجه شرکت قادر به ارائه محصولات با کيفيت بهتري مي گردد.

سرمايه ـ صاحبان سهام شرکت ، ميزان ودرصد مالکيت آنها در پايان سال مالي 1382 به شرح زير مي باشد :

نام سهامدار

تعدا سهام

درصد سهام

ارز اسمي

آستان قدس رضوي

072ر397ر39

5/98

000ر072ر397ر39

کارکنان شرکت 626 نفر

928ر602

5/1

000ر928ر602

جمــع

000ر000ر40

100

000ر000ر000ر40

  در سال 1378 به مو.جب تبصره 35 قانون بودجه کل کشور تعداد 774ر213 سهم بين 902 نفر از پرسنل شرکت واگذار گرديد ليکن با عنايت به قطع ارتباط تعدادي از پرسنل و انصراف 300 نفر از آنها شرکت سهام مازاد (100ر71) مسترد گرديده است.

فعاليت شرکت طبق آخرين اساسنامه که به شماره 6702/6 در تاريخ 15/14/1371 به ثبت رسيده عبارتست از:  ساخت و مونتاژ انواع کاميون ، اتوبوس ، کاميونت ، و قطعات منفصلها واقدام به هرگونه فعاليت مجاز بازرگاني اعم از واردات و صادرات به منشور اجراي موضوعات مندرج در فوق.

مجوز شرکت براي ساخت 1000 دستگاه اتوبوس و 350 دستگاه ماشينهاي مخصوص مي باشد. (ظرفيت اسمي) بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و قطع همکاريهاي اين شرکت با شرکت ليلاند موتورز انگلستان و با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و نوسانات تقاضا ، توليد شرکت از ثبات لازم برخوردار نبوده و با توجه به تخصيص ارز اقدام به ورود قطعات و نيروي محرکه براي پيشبرد توليد نموده که اين شرايط شرکت را دچار نابساماني نموده تا اينکه با شروع همکاري با شرکت رنو فرانسه شرکت قادر گرديد محصولات خود را درخصوص توليد اتوبوس تعيين و در برنامه کاري خود قرار دهد که با تلاشهاي انجام شده موفق گرديد دونوع محصول (اتوبوس بياباني 3012 و اتوبوس شهري 2612) را عرضه نمايد :

توليد اتوبوس شهري 2612 : اين اتوبوس در سال 77 هزمان با انعقاد قرارداد فروش 5000 دستگاه براي 5 سال با وزارت کشور در دستور کار شرکت قرار گرفت واز ان زمان تاکنون با بهبود کيفيت و اصلاحات لازم توانسته نظر مشتريان خود را جلب نمايد به طويکه مرحله اول قرارداد تحويل (1000 دستگاه اتوبوس ) و مرحله دوم با تحويل جمعا" 460 دستگاه اتوبوس (تعداد عمده اي تحيول گرديده است)  وتدارک لازم براي مرحله سوم قرارداد به عمل آمده است.

اتوبوس بياباني 3012 : توليد اين اتوبوس باامضاي يک تفاهم نامه با سازمان حمل و نقل و پايانه ها و انعقاد قراردادهاي فروش به اشخاص حقيقي در سال 1377 با توجه به خريد يک دستگاه نمونه ان از شرکت رنو فرانسه در دستور کار شرکت قرار کرفت که بررسيهاي فني و نمونه سازي در سال 1378 و با همکاري شرکت رنو و رفع ايرادات فني شرکت موفق گرديد اتوبوس مزبور را در نمايشگاه خودرو سال 79 به معرض ديد عموم قرار دهد که فعاليتهاي مربوط به تخصيص ارز گشايش اعتبار اسنادي و نيز فعاليتهاي تدارکاتي آن در سال 1379 انجام و توليد انبوه آن عملا" در سال 1380 آغاز گرديده که تا پايان سال 81 تعداد 149 دستگاه از آن توليد و تعداد 146 دستگاه تحويل گرديده است.

در مورد کيفيت محصولات توليدي اگر نگرشي کوتاه به تاريخچه اين شرکت انداخته شود ، محصولات قبلي شرکت از نظر کيفيت مورد رضايت کامل مشتريان نبوده است لذا بهبود کيفيت به عنوان يک استراتژي انتخاب گرديد. هم اکنون نتايج ارزيابي سازمان بازرسي و کنترل کيفيت تحت پوشش وزارت صنايع نشان مي دهد که در اتوبوس شهري ، اتوبوس توليدي شهاب بهترين و در بين شهري روند نمرات منفي رو به کاشه بوده است. در مورد کيفيت کالاي ورودي به شرکت از سوي پيمانکاران سخت گيري بيشتري مي شود بطوريکه در سال 81 به حدود 600 بار کالاي برگشتي داشته ايم. نظر سنجي از مشتريان مؤيد بهبود کيفيت تدريجي اتوبوس تحويلي است.

در راستاي بهبود کيفيت محصولات ، ارتقاء کيفيت رنگ يکي از عوامل مهمي است که مي تواند در بهبود کيفيت مؤثر واقع شود براساس برنامه ريزي انجام شده پروژه تغيير سيستم رنگ نيز در دستور کار شرکت قرار داشته که با توجه به محدوديت منابع نسبت به اصلاح سيستم رنگ شاسي اقدام شده و در مورد خط رنگ بدنه به محض تأمين منابع اقدامات لازم معمول خواهد شد.

کليه فعاليتهاي توليدي شرکت در سال مورد گزارش در چهارچوب اسانامه شرکت صورت پذيرفته است.

 

 

 

 

 

خريداران محصولات شهاب خودرو

اين شرکت با توجه به کيفيت محصولات توليدي و روابط عمومي اقتصادي و سياسي در بازار کشورهاي ذيل فعاليت مي نمايد.

بازار کشورهاي تازه استقلال يافته و عربي و آفريقائي يک ياز اهداف بازاريابي اين شرکت مي باشد.

کشورهاي ترکمنستان ، قراقستان ، قرقيزستان ، تاجيکستان ، افغانستان ، ارمنستان ، روسيه و آذربايجان جزء اهداف صادراتي اين شرکت مي باشد. که اتوبوسهاي زيادي تحويل گرديد از آفريقا تاکنون کشورهاي ليبي ، کنيا و تانزانيا مورد ارزيابي قرار گرفته و تاکنون 25 دستگاه آتش نشاني به ليبي صادر گرديد و جهت يکصد و هفتاد دستگاه اتش نشاني مشابه پروفرم و قيمت ارائه شده و اميد است با حضور مستمر و پيگيري بتوانيم نسبت به انعقاد قرارداد نائل گرديم.

درکشورهاي عربي تاکنون سوريه ، عربستان و عراق مورد ارزيابي قرار گرفته و موفق به انعقاد قرارداد سيصد دستگاه اتوبوس شهري شده ايم.

از آنجائي که خريداران عمده اتوبوسهاي شهري و بين شهري وزارت کشور (شهرداريها ) و سازمان حمل و نقل پايانه هاي کشور (اتوبوس بين شهري ) مي باشد. اين شرکت تاکنون موفق به انعقاد قراردادهاي اتوبوس شهري با وزارت کشور جهت توزيع براي شهرداري گرديده که در بيشتر شهرهاي ايران در حال سرويس دهي مي باشند و از طريق سازمان پايانه ها نيز تاکنون تعدادي اتوبوس بين شهري با استفاده از تسهيلات بانکي به خريداران تحويل نموده است و همچنان شرکت نفت ، شهرداريها ، پتروشيمي ، دانشگاههاي آزاد اسلامي ، و سازمانهاي مختلف جهت خودروهاي خدمات شهري ، خريداران محصولات اين شرکت مي باشند.

 

نام شرکت : جديد شهاب خودرو و قديم ليلاند موتور

سال تأسيس : 8 خردادماه 1342

شماره ثبت : 8747

سرمايه اوليه در زمان تأسيس : 000ر000ر60 ريال

سرمايه فعلي در تاريخ 16/6/1383 : 000ر000ر000ر100 ريال

سهامداران اوليه ـ ترکيب : علي نقي اسدي و خانواده ـ مرادپناه و خانواده ـ حمل و نقل داخلي ايران ـ سازمان گسترش ، فعاليت توليدي

سهامداران کنوني ـ ترکيب و نسبت : 5/98% آستان قدس رضوي و 5/1 % سهام کارکنان

تاريخ ورود به بورس اوراق بهادار : خير

محصولات اصلي شرکت : اتوبوس شهري و بياباني ايلياد (رنوي فرانسه ) ماشينهاي مخصوص

مشتريان اصلي (داخلي) : وزارت کشور ـ شهرداريها ـ پايانه ها

مشتريان اصلي (خارجي) : ترکمنستان ، افغانستان ، ارمنستان ، سوريه ، لبنان

مساحت کارخانه (زمين ) : 000ر180 مترمربع

سطح زيربنا و سالن ها : 77000 مترمربع
 

مجمع سهامداران

جمع صاحبان سهام اين شرکت که متشکل از اشخاص حقيقي و حقوقي است ، ثبل از انقلاب و براساس قانون تجارت سالي يک بار تشکيل جلسه مي داند.

بعد از انقلاب تا سال 1379 مجمع صاحبان سهام توسط وزارت صنايع سنگين و همچنين سازمان گسترش تعيين مي شده که باز بصورت ساليانه جلسه داشته اند.

براساس قانون تجارت ، هيئت مديره و در رأس انها مديرعامل از طرف نهاد متولي به مدت 2  سال انتخاب مي شوند ( در حال حاضر آستان قدس ـ قبل از سال 1379 وزارت صنايع سنگين وسازمان گسترش) و پس از آن سالي يکبار در تاريخي معين مجمع ساليانه را تشکيل مي دهند.

در اين جلسات به غير از هيأت مديره و مديرعامل ، حسابرسان ودولتي نيز حضور دارند. هيأت مديره در اين جلسه گزارش ساليانه خود را ارائه مي دهد و پس از استماع آن تصميمات مقتضي که در واقع همان خط مشي هاي آينده شرکت هستند گرفته خواهدشد .

حدود 16% از سهام اين شرکت متعلق به سهامداران قبل از انقلاب بود که اين سهام وقف امام رضا شد. پس از آن باتلاش مسئولين حقوقي آستان قدس ، آنها توانستند در سال 1376 اين سهام را بع تملک آستان قدس درآورند و مابقي آن را در يم مزايده در سال 1379 خريداري کردند (حدود 95% از سهام شرکت در حال حاضر متعلق به آستان مي باشد ) از آن تاريخ به بعد افراد مجمع و جلسات ساليانه آن توسط آستان قدس تعيين مي شوند.

نمونه هايي از سوابق کاري شرکت
اين شرکت به عنوان اوليت توليدکننده خودروهاي خدمات شهري در ايران همه ساله تعداد قابل توجهي از توليدات خود را به شهرداريها و سازمانها و شرکتهاي خصوصي و دولتي واگذار مي نمايد.

از جمله بهترين توليدات خودروهاي خدمات شهري اين شرکت از بدو تأسيس تا به حال مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :

انواع خودروهاي آتش نشاني ، رولاف سيستم (بازوي غلطان) ، لجن کش ، زباله کش ،سيمي تريلر ، اسکيپ لودر ، تانکرهاي حمل آب و مواد سوختني ، زين پل کش و .... تجهيزات خدمات شهري توليدي اين شرکت شامل آتش نشاني ، تاتکرهاي حمل آب و مواد سوختني ، بازوي غلطان و لجن کش تا به حال به شرکتها و سازمانهاي مختلف واگذار گرديده که مهمترين آنها به شرح زير مي باشد :

1.      وزارت کشور

2.      شرکت کالاي نفت تهران

3.      شرکت ايران خودرو

4.      شرکت سايپا

5.      صادرات به کشور ليبي

6.      سازمان منطقه آزاد قشم

7.      شرکت مس کرمان

8.      شرکت سيمان هرمزگان

9.      شرکت صنايع هليکوپترسازي

10. سازمان برق ايران ـ نيروگاههاي رامين اهواز و شازند اراک طرح اسفراين

11. سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني  تهران

12. سازمان بنادر و کشتيراني

13. سازمان انرژي اتمي (شرک کالاي الکتريک )

14. گمرک ايران

15. مرکز توسعه صادرات ايران

16. قرارگـاه مهندسي (خاتم الانبياء)

17. وزارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح

18. شرکت سايپا آذين

19. شرکت تاپ سرويس

 

 محصولات کارخانه
در سال 1345 کارخانه علاوه بر توليد شاسي کاميون ، کاميون هاي خدماتي از قبيل آتش نشاني زباله کش و لجن کش و کمپرسي توليد مي نموده است.

از سال 1349  تا 1350 انواع شاسيهاي ليلاند و بي ام سي و ماشينهاي خدماتي توليد گرديد. در طي سالهاي 50 تا 56 مجوز سات اتوبوس کرفته شد و 250 دستگاه اتوبوس دوطبق تحت ليسانس ليلاند موتورز انگلستان توليد گرديد و در شهر تهران در سرويس قرار گرفت.

همچنين طي سالهاي توليد حدود 70000 دستگاه کاميون ليلاند مدل سوپر کمت توليد گرديد که اکثرا" بصورت کمپرسي هنوز در اقصي نقاط کشور مشغول بکار هستند.

در سالهاي قبل از انقلاب و چندسال بعداز انقلاب اين شرکت تنها توليدکننده عمده ماشينهاي خدماتي در ايران بوده است.

از سال 1357 شرکت فعاليت خود را با کمک فني شرکتهاي رنو CUMMINS , ZF , BENZ آغاز نموده و اقدام به توليد اتوبوس و ماشينهاي مخصوص نمود.  

در سال 1369 به دليل عدم تأمين قطعات توليد بنز ، با شرکت TAM يوگسلاوي وارد مذاکره گرديد و چند نوع خودروي شهري و بين شهري با قواي محرکه تام توليد شد. به علت فروپاشي يوگسلاوي ، تأمين قطعات با مشکل مواجه گرديد تا اينکه در سال 1377 قراردادي با شرگت رنوي فرانسه منعقد شد و تا به امروز هم محصولات اين شرکت تحت ليسانس رنو توليد مي شوند. اتوبوسهاي اين شرکت برطبق استاندارد EURO2 که ضدآلايندگي هوا و صوت مي باشد توليد مي شوند.

بخش مهندسي اين شرکت قادر به طراحي اتوبوسهاي خاص و ايجاد تغييرات لازم بر طبق نياز مشتري مي باشد.

اين شرکت همچنين داراي بخش خدمات پس از فروش بسيار سازمان يافته اي است که مشتري را در تهيه قطعات يدکي و سرويسهاي لازم در تمام نقاط ايران و در صورت نياز در خارج از کشور حمايت مي کند.

  شرح عمليات

در ادامه هر چه روشنتر شدن مطلب به ارائه يک شرح عمليات بصورت بسيار مختصر مي پردازيم.

بخشهاي توليدي : پرس ـ تراشکاري ـ آهنگري ـ پروفيل بري ـ قطعه سازي ـ سالن مونتاژ اتوبوس

سالن مونتاژ ماشينهاي مخصوص ـ مونتاژ نيروي محرکه ـ نقاشي ـ نجاري ـ تزئينات ـ باطري سازي و ......

بخشهاي ستادي : امور حقوقي ـ مشاوران ـ امور مالي ـ امور اداري ـ امور مهندسي ـ امور بازرگاني و .....

 

معرفی  | اهداف و برنامه ها | محصولات  | نمایندگی ها | همکاران تجاری | ارتباط با شرکت


  اهداف و برنامه ها
شهاب خودرو شرکتي معظم با سابقه اي بيش از چهار دهه در توليد انواع اتوبوسهاي شهري ، بياباني و ماشينهاي مخصوص است که در چارچوب سيستم مديريت کيفيت خود را ملزم به رعايت الزامات استانداردISO 9001:2000  دانسته و در جهت نيل به اهداف کيفي و بهبود مستمر اصول ذيل را سرلوحه کارخود قرار داده است.
 
·   افزايش ميزان سطح رضايتمندي مشتريان از طريق ايجاد فرايندهاي مناسب ارتباط با مشتري ، دريافت نظرات،پيشنهادات و    شکايات آنان.
·   توجه خاص به اصل بهبود مستمر محصول و بکارگيري آن در کليه سطوح فرايند هاي سازماني .
·   بکارگيري تکنولوژي روز دنيا در فرايند توليد محصول بمنظور ارتقاء کميت و کيفيت محصولات توليدي و بدست آوردن سهم بيشتري از بازار رقابت.
·    کنترل و مديريت هزينه ها در جهت افزايش بهره وري و کاهش قيمت تمام شده محصولات توليدي.
·    آموزش کارکنان و ارتقاء سطح دانش آنان در جهت پرورش نيروهاي متخصص.
·    تدوين و اجراي سيستم هاي انگيزشي بعنوان عاملي در جهت افزايش بهره وري .
·    استقرار نظام مشارکت و استفاده از تفکر جمعي در راستاي افزايش بهره وري و حل بسياري از مسائل و مشکلات شرکت.
·    بکارگيري مفاهيم تعالي سازماني بر اساس مدل EFQM بمنظور ايجاد بستري مناسب جهت ارتقاء سطح کيفي و الگويي در جهت پيشبرد اهداف شرکت .
 
اين خط مشي بيانگر تعهد و توجه ويژه مديريت به مقوله کيفيت بوده و مسئوليت پياده سازي ، اجرا و نگهداري سيستم مورد نظر با نماينده مديريت است. از اين رو کليه پرسنل شرکت ملزم مي باشند تا با تعهـد، مسئوليت پذيري وهمکاري کامل با نماينده مديريت نسبت به ايجاد زمينه هاي اجرا و استقرار سيستم مورد نظر کوشيده و از هيچ تلاشـي فروگــذار ننماينــد.

معرفی  | اهداف و برنامه ها | محصولات  | نمایندگی ها | همکاران تجاری | ارتباط با شرکت


  محصولات

 اتوبوس3012-IC

اتوبوس CNG-2612

اتوبوس2612

تجهیزات اسکیپ لودر- 9018

تجهیزات مکانیزه حمل زباله 2

شهاب -9037

تجهیزات مکانیزه حمل زباله 5/1+6-9039

تجهیزات سمی تریلو

تجهیزات بازوی غلطان

تجهیزات آتش نشانی 


معرفی  | اهداف و برنامه ها | محصولات  | نمایندگی ها | همکاران تجاری | ارتباط با شرکت


  نمایندگی های فروش و خدمات پس از فروش
  

معرفی  | اهداف و برنامه ها | محصولات  | نمایندگی ها | همکاران تجاری | ارتباط با شرکت


  همکاران تجاری
 شرکت شهاب خودرو جهت تامين قطعات مصرفي خود با شرکت ها و کارخانجات متعدد داخلي و خارجي طرف قرارداد بوده و سعي مي نمايد تا با استفاده از نظام ارزيابي تامين کنندگان نسبت به حصول اطمينان از کيفيت محصول و کسب رضايتمندي تمامي مشتريان خود اقدام لازم بعمل آورد. تعداد کل تامين کنندگان  داخلي حدود 200 شرکت  بوده که  بطور مثال مي توان  به شرکتهاي  فولاد  مبارکه ،  پروفيل ساوه ، شيشه ايمني کبير ، راحت صندلي خودرو ، گروه قطعات خاور ، کمپارس و رزين الياف اشاره کرد. ضمنا" شرکت هاي رنوي فرانسه ، فويت آلمان ، دوگا ي اسپانيا ، دايناتک آلمان و ان کي کره از اصلي ترين تامين کننده گان خارجي مي باشند

معرفی  | اهداف و برنامه ها | محصولات  | نمایندگی ها | همکاران تجاری | ارتباط با شرکت


  ارتباط با شرکت

دفتر مرکزی و کارخانه:
44504750-4

http://www.reorazavi.org


محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید

یادداشت های روز

نظر سنجی

آیا خودرو ایرانی بخریم؟

ثبت نظر شما

پیوندها