سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
حق بیمه شخص ثالث در سال 95

حق بیمه شخص ثالث در سال 95

حق بیمه شخص ثالث در سال 95

 
حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
کمتر از چهار سیلندر 691,000
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند 818,000
سایر چهار سیلندرها 961,600
شش سیلندر و بالاتر 1,076,700
حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه عمومی
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده 1,980,600
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده 2,038,200
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده 2,061,200
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده 2,533,300
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده 2,631,200
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک 3,880,600
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک 4,882,400
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک 5,181,800
 
حق بیمه شخص ثالث خودروهای بارکش
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
تا یک تن 846,400
بیش از یک تن تا سه تن 1,019,100
بیش از سه تن تا پنج تن 1,289,700
بیش از پنج تن تا ده تن 1,652,500
بیش از ده تن تا بیست تن 1,923,100
بیش از بیست تن 2,038,200
وسایل نقلیه کشاورزی . راهسازی . ساختمانی 506,700
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها 823,400
 
حق بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
موتور گازی 171,600
موتور دنده ای یک سیلندر 209,600
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا 230,300
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار 247,600
تخفیف بر حسب سال
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
سال دوم 10 %
سال سوم 15 %
سال چهارم 20 %
سال پنجم 30 %
سال ششم 40 %
سال هفتم 50 %
سال هشتم 60 %
سال نهم و به بعد 70 %
 
درصد افزایش حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت
نوع خودرو حق بیمه ( تومان )
بار اول مالی 10% - بدنی 20%
بار دوم مالی 20% - بدنی 40%
بار سوم مالی 40% - بدنی 60%
بار چهارم و بیشتر مالی 80% - بدنی 100%
 
   

 

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید