سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
(بلوار الیزابت ) تهران

(بلوار الیزابت ) تهران

(بلوار الیزابت ) تهران

تصاویر بلوار الیزابت سابق و بولوار کشاورز فعلی را در سال های 1340 و 1349 شمسی مشاهده می کنید.+
 

بلوار الیزابت 1340