سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
نمایشگاه خودرو اصفهان سال 96 (کارمانیا - گروه بهمن)

نمایشگاه خودرو اصفهان سال 96 (کارمانیا - گروه بهمن)

نمایشگاه خودرو اصفهان سال 96 (کارمانیا - گروه بهمن)

گروه خودروسازی کارمانیا و گروه بهمن با تمامی محصولات خود در نمایشگاه خودرو اصفهان حضور یافت.