سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
خرید 42هزار دستگاه پراید معادل رقم قرارداد نیمار +عکس

خرید 42هزار دستگاه پراید معادل رقم قرارداد نیمار +عکس

 خرید 42هزار دستگاه پراید معادل رقم قرارداد نیمار ,عکس

تصاویری از ماشین های لوکس را که می توان با مبلغ نجومی قرارداد نیمار به پاری سن ژرمن خرید را مشاهده می کنید.
 
با رقم قرارداد ستاره برزیلی پاری سن ژرمن می توان 42000 دستگاه پراید خرید.