سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
پیش فروش نقدی و اقساطی انواع پراید سایپا- اردیبهشت 96

پیش فروش نقدی و اقساطی انواع پراید سایپا- اردیبهشت 96

پیش فروش نقدی و اقساطی انواع پراید سایپا- اردیبهشت 96

 

شرایط و نکات عمومی بخشنامه :

نکات مهم :

· کلیه مبالغ به ریال می باشد .

· پرداخت از طریق حواله ، pos و درگاه می باشد .

· قیمت خودرو در شرایط پیش فروش با قیمت روز محاسبه می شود .

· در ثبت نام ها با قیمت روز مابقی قیمت خودرو براساس قیمت زمان تحویل مشخص می گردد .

· در روش هاي پیش فروش ، رنگهاي انتخابی مشتریان پیشنهادي بوده و رنگهاي قابل تحویل بر اساس برنامه تولید در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

 

نکته خیلی مهم :

· تمامی روش هاي فروش اعتباري داراي بسته خدمت 3 ستاره پایه ( گارانتی بدنه پایه + سرویس ادواري ) می باشد که وجه آن به قیمت خـودرو اضافه می گردد . (X100 - X200)

 

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید