سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
به ستوه آمدن چینی سوارها

به ستوه آمدن چینی سوارها

به ستوه آمدن چینی سوارها

البته خرید این خودروهای خوش آب و رنگ چینی موافقان و مخالفان بسیاری دارد، اما و به طور کلی کیفیت پایین، ضعف در ایمنی، لوازم یدکی گران قیمت که البته به سختی پیدا می شوند و خدمات پس از فروش نامناسب، برجسته ترین ضعف ها از نگاه خریداران چنین خودروهایی بشمار می آیند.

تصویری از به ستوه آمدن مالکان دو خودروی چینی را مشاهده می‌کنید: