سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
فروش فوری پژو پارس بنزینی از سوی ایران خودرو - دی ماه 95

فروش فوری پژو پارس بنزینی از سوی ایران خودرو - دی ماه 95

فروش فوری پژو پارس بنزینی از سوی ایران خودرو - دی ماه 95

با توجه به استقبال مشتريان محترم و درخواست ھای نمایندگان گرامی ، فروش فوری پژو پارس بنزینی با کد 32 ، به شرح جدول پیوست از روز چھارشنبه 95/10/01 تا زمان تكمیل ظرفیت ارائه مي گردد. 

شرايط و توضیحات بخشنامه :

کلیه شرایط، ضوابط، مدارک مورد نیاز، مراحل ثبت نام و ... مشابه بخشنامه فروش فوری آذر ماه می باشد. 

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/10/01 می باشد.​

- کلیه مبالغ به ریال است

- در اين بخشنامه محدوديت کدملی اعمال مي گردد و ھر کد ملی مجاز به ثبت نام يکدستگاه خودرو می باشد

پرداخت ھای قانونی عبارتند از:

ھزینه بیمه شخص ثالث + ھزینه ثابت شماره گذاری + ھزینه پست + کارت طلائی + مالیات ارزش افزوده زمان تحويل در نظر گرفته شده، روز كاري (كلیه ايام ھفته به استثناء روزھاي تعطیل و پنجشنبه ھا) میباشد.

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید