سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
شرایط جدید فروش اقساطی پژو 206 صندوقدار SD V8

شرایط جدید فروش اقساطی پژو 206 صندوقدار SD V8

شرایط جدید فروش اقساطی پژو 206 صندوقدار SD V8

شرایط فروش اعتباری پژو 206 صندوقدار، با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان (ظرفیت به صورت محدود) از روز شنبه مورخ 95/10/04 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد. 

- مبلغ پیش پرداخت به صورت اينترنتي و یا از طریق دستگاه ھای کارت خوان از متقاضی دریافت می گردد.

- مابقي مبلغ برابر جدول پیوست، طی چک شخصي در وجه شرکت لیزینگ ایرانیان از متقاضي دريافت خواھد شد.

- در اين طرح فروش، به ھر فرد حداكثر یکدستگاه خودرو به صورت نقد و اقساط قابل واگذاري مي باشد.

چنانچه شخص صادر کننده چک، دارای چک برگشتی و یا بدھی به یکی از شرکت ھای لیزینگ باشد، این موضوع توسط شرکت لیزینگ ایرانیان بررسی و پس از تائید بدھی، ممکن است از پذیرش پرونده جلوگیری شود.

به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک ھای سرمایه و تات(آینده) مورد قبول شرکت لیزینگ ایرانیان نمی باشد.

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/10/04 مي باشد.

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید