سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
فروش اقساطی 2 مدل سمند از سوی ایران خودرو - آذر 95

فروش اقساطی 2 مدل سمند از سوی ایران خودرو - آذر 95

فروش اقساطی 2 مدل سمند از سوی ایران خودرو - آذر 95

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن میلاد حضرت رسول(ص) و ھفته وحدت، بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم میرساند، شرایط فروش اقساطی سمند LX سال بنزینی و سمند LX EF7 بنزيني، با مشارکت شرکت لیزینگ ایرانیان به صورت محدود از روز يكشنبه مورخ 95/09/21 تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جدول پیوست ارائه می گردد.

مدارک مورد نیاز:

١ .فرم قرارداد فروش رھنی (تکمیل و امضاء شده)
٢ .وکالتنامه فک پلاک (پیوست بخشنامه می باشد)
٣ .فرم تعھدنامه (در دو نسخه تکمیل و امضاء شده)
۴ .پرینت حساب جاری صادر کننده چک (٣٠ گردش آخر)
۵ .گواھی امضاء محضری متقاضی و صادر کننده چک
۶ .کپی شناسنامه و کارت ملی شخص صادرکننده چک 

توضیحات:

- ثبت نام از متقاضي براساس رديف برنامه و متن قرارداد مختص اين فروش در سیتریکس انجام خواھد شد.

- مبلغ پیش پرداخت به صورت اينترنتي و یا از طریق دستگاه ھای کارت خوان از متقاضی دریافت می گردد.

- مابقي مبلغ برابر جدول پیوست، طی چک شخصي در وجه شرکت لیزینگ ایرانیان از متقاضي دريافت خواھد شد.

- چنانچه شخص صادر کننده چک، دارای چک برگشتی و یا بدھی به یکی از شرکت ھای لیزینگ باشد، این موضوع توسط شرکت لیزینگ ایرانیان بررسی و پس از تائید بدھی، ممکن است از پذیرش پرونده جلوگیری شود

- به دلیل محدودیت در وصول در شبکه چکاوک، چک بانک ھای سرمایه و تات(آینده) مورد قبول شرکت لیزینگ ایرانیان نمی باشد.

- در اين بخشنامه، تنظیم صلحنامه قابل اجرا نیست.

زمان فعال سازي این بخشنامه ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/09/21 می باشد :

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید