سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
پیش‌فروش با سود مشارکت 27 درصدی محصولات ایران‌خودرو

پیش‌فروش با سود مشارکت 27 درصدی محصولات ایران‌خودرو

پیش‌فروش با سود مشارکت 27 درصدی محصولات ایران‌خودرو

شرايط پیش‌فروش عمومی مھرماه محصولات ایران خودرو با سود مشارکت 27 درصدی ، از روز شنبه 95/07/03 لغایت 95/07/30 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جدول ذیل ارائه مي‌گردد: 


 

 

کات مھم :

- در این بخشنامه و در زمان ارسال دعوتنامه، خودروھای قابل عرضه به مشتریان مشخص و اعلام خواھد شد.

- در این بخشنامه، پس از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو، در صورت اعلام شرکت ایران خودرو و تمایل مشتری امکان تمدید قرارداد با ھمان شرایط وجود خواھد داشت.

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید