سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
شرایط فروش بهاره محصولات سایپا اعلام شد - فروردین 95

شرایط فروش بهاره محصولات سایپا اعلام شد - فروردین 95

شرایط فروش بهاره محصولات سایپا اعلام شد - فروردین 95

ه اطلاع متقاضیان محترم می رساند به مناسبت سال نو شرایط فروش محصولات سایپا از روز دوشنبه به تاریخ 95/01/16 ساعت 14 بعد از ظهر به شرح زیر جاري می باشد .
جدول شماره یک :

شرایط پیش فروش اعتباري گروه X100 ( همه مدلها به جز سایپا 111 - خرداد )

 

جدول شماره دو :

شرایط پیش فروش اعتباري گروه X200( خرداد )

 

 

جدول شماره 3 :

شرایط پیش فروش اعتباري ( خرداد ) خودروهاي سراتو و آریو H200

 

 

جدول شماره چهار :

شرایط پیش فروش نقدي دو ودیعه اي ( خرداد )

 

 

 

 

 

جدول شماره 5:

شرایط پیش فروش اعتباري گروه X100 ( همه مدلها به جز سایپا 111 - تیر )

 

 


در صورت افزایش قیمت ناشی از عوارض ، بیمه و سایر هزینه ها موارد طی دعوتنامه از مشتریان ثبت نام های قطعی دریافت می گردد .

قیمت در شرایط غیر قطعی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

در پیش فروش ها، تیپ و رنگ در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد.

مابقی قیمت در زمان تحویل و ارسال دعوتنامه مشخص می گردد .

در پیش فروش هاي اعتباري مبلغ وام اعلامی در مابه التفاوت مشتري در زمان ارسال دعوتنامه لحاظ خواهد شد و مبالغ چکهاي شخصی در زمان دعوتنامه مشخص می گردد .

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید