سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
پراید، رکورددار بی‌کیفیت ترین خودرو در 5 سال گذشته + جدول

پراید، رکورددار بی‌کیفیت ترین خودرو در 5 سال گذشته + جدول

پراید، رکورددار بی‌کیفیت ترین خودرو در 5 سال گذشته , جدول

درصد از خودروهای سبک، در سطح کیفی خیلی خوب

به گزارش صدای اقتصاد، در بررسی سال به سال تولید خودرو و کیفیت آن، اطلاعات مختلفی بدست می آید. براساس گزارش های سالیانه شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در سال 89، 19 درصد از حجم تولید خودروهای گروه سبک در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفته اند که این میزان در گروه سنگین معادل 82 درصد از مجموع تولید بوده است. این در حالیست که سهم تولید خودورها با سطح کیفی خوب در این گروه به ترتیب 34 و 3 درصد بوده است. همچنین 35 و 15 درصد از تولیدات گروه های سبک و سنگین در سطح کیفی قابل قبول قرار داشته. در شرایطی که 12 درصد خودروهای سبک در سطح کیفی حداقل قابل قبول قرار دارند، هیچ خودروی سنگینی در این سطح کیفی تولید نشده است. به این ترتیب در سال 89، وضعیت کیفیت خودروهای سنگین، بهتر از خودورهای سبک بوده است و تنها حدود یک پنجم از خودروهای سواری در رتبه خیلی خوب قرار داشته اند.
 

جدول تعداد مدل خودورهای تولیدی به تفکیک سطوح کیفی در سال 89

گروه

بخش

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

حداقل قابل قبول

سبک

سواری

17

9

4

1

وانت

-

1

3

6

سنگین

اتوبوس و مینی بوس

3

4

4

-

کامیون و کامیونت

11

11

5

-

 
در سال 89، کشف عیوب ایمنی و اساسی در تعداد 11 مدل خودرو منجر به 17 مورد رد محموله خودروهای تولیدی شده است. این خودروها شامل 3 مدل وانت، 7 مدل خودروی سواری و یک مدل مینی بوس است که 2 مدل از آنها در سطح کیفی خیلی خوب، 4 مدل در سطح کیفی خوب، 2 مدل در سطح کیفی قابل قبول و 3 مدل هم در طرح کیفی حداقل قابل قبول قرار داشتند. براساس این گزارش، مجموع تعداد خودروهای بازدید شده به دلیل رد محموله 4392 دستگاه است که در مقایسه با سال 88، تعداد 1560 دستگاه افزایش داشته است.
 
در این سال، بیشترین درصد شکایات با میزان 58.8 درصد مربوط به کیفیت بوده است. در رتبه های بعدی شکایت ها به سرانجام رسیده، 25.3 درصد مربوط به خدمات پس از فروش، 10 خدمات فروش و 5.9 درصد هم سوانح (آتش سوزی، واژگونی و ...) بوده است.
 
سال 90 چطور بود؟

براساس نتایج ارزشیابی های سال 90، در بخش سواری گروه سبک، تعداد 14 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب و 17 مدل سطح خوب قرار گرفتند. در بخش وانت این گروه نیز تعداد 3 مدل در سطح کیفی خیلی خوب و 5 مدل هم در سطح قابل قبول جاگیر شدند. در بخش اتوبوس و مینی بوس، تعداد 4 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب، 4 مدل در سطح خوب و 3 مدل نیز در سطح قابل قبل قرار دارند. در بخش کامیون و کامیونت، تعداد 9 مدل خودرو در سطح خیلی خوب، 6 مدل در سطح خوب و یک مدل در سطح کیفی قابل قبول قرار دارند.
 

جدول تعداد مدل خودورهای تولیدی به تفکیک سطوح کیفی در سال 90

گروه

بخش

خیلی خوب

خوب

قابل قبول

حداقل قابل قبول

سبک

سواری

14

17

-

-

وانت

-

3

5

-

سنگین

اتوبوس و مینی بوس

4

4

3

-

کامیون و کامیونت

9

6

1

-

 
 
در سال 90 هم مانند سال 89، بیشتر شکایت ها با 57.8 درصد مربوط به کیفیت، 25.2 درصد مربوط به خدمات پس از فروش، 10.5 درصد، خدمات فروش و 6.5 درصد هم مربوط به سوانح (آتش سوزی و واژگونی و ...) بوده است. براساس گزارش کیفی خودروها در این سال، خودروی نیسان تیانا تولیدی شرکت پارس خودرو با کسب امتیاز منفی 8.3 با کیفیت ترین خودروی بخش سواری و خودرو سایپا 131X پارس خودرو هم با کسب امتیاز منفی 128.4 نازل ترین رتبه کیفی این بخش را به دست آورده است.


سال 91 مشکلات خودرو همچنان ادامه داد

سال 91 هم تقریبا همان سبک و سیاق سال های گذشته را پیمود. بر اساس نتایج ارزشیابی های سال 91، در بخش سواری گروه سبک، تعداد 16 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب و 12 مدل نیز در سطح خوب قرار گرفته اند. در بخش وانت این گروه نیز تعداد 2 مدل در سطح کیفی خوب و 5 در سطح قابل قبول قراردارند.

خودروی نیسان تیانا با کسب امتیاز منفی 3.2 باکیفیت ترین خودروی بخش سواری بوده و خودروهای مزدا 2 و نیومزدا 3 نیز هر دو با کسب امتیاز منفی 15.0 در رتبه بعدی قرار گرفته اند. خودروهای سایپا X131 پارس خودرو و سایپا X132 نیز با کسب امتیاز منفی 102.4 و 104.0 پائین ترین رتبه های کیفی این بخش را به دست آورده اند.

در بخش وانت، خودروی کاپرا با کسب نمره منفی 96.2 بالاترین و وانت پیکان تبریز نیز با نمره منفی 166.3 پائین ترین رتبه کیفی را حائز شده اند. در بخش اتوبوس و مینی بوس، تعداد 3 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب، 3 مدل در سطح خوب و یک مدل نیز در سطح قابل قبول قرار گرفته اند. در بخش کامیون و کامیونت نیز، تعداد 10 مدل خودرو در سطح خیلی خوب، 11 مدل در سطح خوب و یک مدل در سطح کیفی قابل قبول جای گرفته اند.
 

 

سال 92، پراید همچنان، در صدر بی کیفیت ترین خودرو

ارزشیابی های سال 92، در بخش سواری گروه سبک، تعداد 21 مدل خودرو در سطح کیفی خیلی خوب و 6 مدل نیز در سطح خوب قرار گرفته اند. در بخش وانت گروه سبک نیز تعداد 3 مدل خودرو در سطح کیفی خوب و 5 مدل خودرو در سطح قابل قبول قرار دارند.

خودروی نیسان تیانا با کسب امتیاز منفی 2.9 باکیفیت ترین خودروی بخش سواری بوده و خودروهای نیومزدا3 و گرند ویتارا نیز به ترتیب با کسب امتیاز منفی 13.1 و 17.3 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. خودروهای سایپاX132 و MVM110 نیز با کسب امتیاز منفی 85.1 و 86.4 پائین ترین رتبه های کیفی این بخش را به دست آورده اند. به این ترتیب در این سال، سایپا 132X، همچنان جایگاه خود را در قعر جدول حفظ کرد به اضافه اینکه MVM110 هم به آن اضافه شد.

در بخش وانت، خودروی وانت وینگل5 با کسب نمره منفی 81.8 بالاترین و وانت پیکان تبریز نیز با نمره منفی 146.3 پائین ترین رتبه کیفی را حائز شده اند. در بخش اتوبوس و مینی بوس، اتوبوس بین شهری ولوو 9B با اکتساب نمره منفی 36.6 در سطح کیفی خیلی خوب و اتوبوس شهری یوتانگ با نمره منفی 66.1 نیز در سطح خوب قرار گرفته اند.

 

 

 

 

 

 

درصد از حجم تولید خودروهای گروه سبک در سال 92 در سطح کیفی خیلی خوب قرار گرفته اند که این میزان در گروه سنگین معادل 62 درصد از مجموع تولید بوده است. این در حالیست که سهم تولید خودروها با سطح کیفی خوب در این دو گروه به ترتیب 41 و 38 درصد بوده است. همچنین 14 درصد تولیدات گروه سبک در سطح کیفی قابل قبول قرار دارند. به این ترتیب با مقایسه سال 92 و 89، مشخص می شود که تعداد خودروهای گروه سبک که وارد بخش کیفی خیلی خوب شده اند، افزایش داشته است.


نمره های منفی کاهش پیدا می کند

براساس گزارش ارزشیابی خودروها، طی 5 سال، از سال 88 تا 92، میانگین نمره منفی خودورهای سواری کاهش پیدا کرده است. در حالی که سال88، میانگین نمره منفی گروه سواری 92.2 درصد بود، سال 92 به 47.4 درصد کاهش پیدا کرد. به این ترتیب، تقریبا نمره منفی خودروهای سواری به نصف رسید. اما با وجود کاهش نمره های منفی در خودروهای سواری، همچنان سایپا 131X تولیدی پارس خودرو، در صدر لیست رد محموله های تولیدی در سال 92 قرار داشته است. این خودرو با 120 مورد نشتی روغن ترمز از مدولاتور ABS این رتبه را بدست آورد.

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید