سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
طرح جايگزينی خودروهای فرسوده سايپا - دی ماه 94

طرح جايگزينی خودروهای فرسوده سايپا - دی ماه 94

طرح جايگزينی خودروهای فرسوده سايپا - دی ماه 94

شرايط جديد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گروه خودروسازي سايپا با شرايط و تسهيلات از تاريخ 94/10/02 به شرح ذيل اعلام مي گردد .

روش هاي فروش طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده:

1- شرايط فروش نقدي
2-شرايط فروش فوري اعتباري
3- شرايط فروش ليزينگي

مزاياي اين طرح :

1- تنوع در شرايط فروش
2- نرخ تسهيلات پايين ( 19/5% )
3- مدت بازپرداخت در روش‌هاي فروش (ليزينگي تا سقف 84 ماهه و روشهاي فروش اعتباري تا سقف 24 ماهه)
4- ميزان تسهيالت مناسب ، 50% و 60% قيمت خودرو
5- تحويل فوري
6- عدم نياز ضامن در كليه روش‌هاي فروش اعتباری
7- در اين طرح بر خلاف رويه هاي قبلي نوع خودرو فرسوده شامل وانت و سواري اهميتي ندارد.بدين معني كه دارنده خودروي وانت ميتواند سواري دريافت نمايد و بالعكس .

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید