سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
سایپا بخشنامه رسمی فروش اقساطی خود را منتشر کرد

سایپا بخشنامه رسمی فروش اقساطی خود را منتشر کرد

سایپا بخشنامه رسمی فروش اقساطی خود را منتشر کرد

یرو تصویب وام بانکی دولت محترم تدبیر و امید معادل حداکثر 80% قیمت خودرو ، شرایط فروش اقساطی محصولات سایپا به شرح جداول زیر از تاریخ 94/08/18 با شرایط تحویل از روز جاري تا 95/02/31 بر اساس درخواست متقاضی و در صورت تایید پرداخت وام بانکی جاري می گردد . 


طرح جدید تسهیلات بانکی دولت جهت کلیه محصولات گروه خودروسازی سایپا :

 

 

 

 

محصولات پیشنهادی

دیدگاه خود را ارسال نمایید