مشاهده مطالب

جزییات کامل نرخ جرایم رانندگی برحسب تومان

نام

سایر شهرها

روستا و راه روستایی

کلان شهر و جاده های بین شهری

رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردان‌ ها

200000

200000

200000

تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)

50000

90000

100000

تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)

20000

40000

50000

سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه

50000

90000

100000

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی

100000

50000

90000

حرکت به طور مارپیچ

100000

50000

90000

حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراه ها

100000

---

90000

عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )

50000

10000

30000

تجاوز به چپ از محور راه

50000

20000

40000

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو

50000

10000

30000

دور زدن در محل ممنوع

50000

20000

40000

توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقا ممنوع

40000

10000

30000

عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین

30000

10000

20000

استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومت

50000

30000

40000

استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلوم

30000

10000

20000

نقص در سامانه روشنایی در شب

30000

40000

50000

رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز

50000

30000

40000

عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس

50000

30000

40000

عدم رعایت مقررات حمل بار

50000

30000

40000

عدم رعایت حق تقدم عبور

40000

10000

30000

نصب پلاک های متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )

50000

50000

50000

در آغوش داشتن اطفال حین رانندگی

50000

40000

40000

حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه

50000

30000

40000

دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی

50000

50000

50000

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

50000

20000

40000

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها

50000

---

40000

استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیره کننده

40000

50000

30000

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها

50000

---

40000

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و

50000

20000

40000

سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه

50000

30000

40000

استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نب

50000

---

40000

نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن

40000

40000

40000

حرکت نکردن بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانی

40000

10000

30000

پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز به نحوی که باعث س

40000

10000

20000

عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موت

30000

30000

30000

توقف دوبله در معابر

30000

10000

20000

کنار نبردن وسیله نقلیه که بعلت تصادف باعث سد معبر

10000

20000

30000

حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکل

50000

90000

100000

تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاص

50000

30000

40000

 

   

مبلغ جریمه به ریال 

 

   

الف 

ب 

ج 

 

کد تخلف 

عنوان تخلف رانندگی 

کلان شهرها، مراکز استانها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی 

سایر شهرها 

روستاها و راه های وستایی 

 

 *
2001
 

هر گونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ 

1/000/000

900/000

500/000

 

*
2002
 

تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 Km در ساعت)

1/000/000

900/000

500/000

 

*
2003
 

سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه 

1/000/000

900/000

500/000

 

*
2004
 

عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی 

1/000/000

900/000

500/000

 

*
2005
 

حرکت بطور مارپیچ 

1/000/000

900/000

500/000

 

2006 

حرت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها 

1/000/000

900/000

ــــــــ 

 

**
2007
 

رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی 

2/000/000

2/000/000

2/000/000

 

2008 

تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 30 تا 50 Km در ساعت) 

500/000

400/000

200/000

 

2009 

عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع)

500/000

300/000

100/000

 

*
2010
 

تجاوز به چپ از محور راه 

500/000

400/000

200/000

 

2011 

عبور وسایل نقلیه از پیاده رو 

500/000

300/000

100/000

 

2012 

عدم رعایت حق تقدم عبور 

400/000

300/000

100/000

 

2013 

دور زدن درمحل ممنوع 

500/000

400/000

200/000

 

2014 

استفاده از تلفن همراه با وسایل ارتباطی مشابه درحین رانندگی در سرعت بالای 60 Km

500/000

400/000

200/000

 

2015 

نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم ) روشنایی درشب 

500/000

400/000

300/000

 

2016 

عدم رعایت مقررات ایمنی حمل ونقل جاده ای مواد خطرناک 

500/000

400/000

300/000

 

2017 

رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز 

500/000

400/000

300/000

 

2018 

عدم رعایت شرایط مندرج درگواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص 

500/000

400/000

300/000

 

2019 

عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه 

500/000

400/000

300/000

 

2020 

عدم رعایت مقررات حمل بار 

500/000

400/000

300/000

 

2021 

نصب پلاک های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه 

500/000

500/000

500/000

 

2022 

مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه 

500/000

500/000

500/000

 

2023 

در آغوش داشتن اطفال در حین رانندگی 

500/000

400/000

400/000

 

2024 

حمل تیر آهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی و مقررات مربوط 

500/000

400/000

300/000

 

2025 

عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی 

500/000

400/000

300/000

 

2026

حــــــــــــذف شـــــــــــــد

 

 

 

 

2027 

هر گونه دخالت و دستکاری در دستگاه سرعت نگار ( تاخوگراف) در وسایل نقلیه عمومی 

500/000

500/000

500/000

 

***
2028
 

نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر 

500/000

500/000

500/000

 

2029 

توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع 

500/000

400/000

200/000

 

2030 

عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراهها و آزادراههای دارای بیش از دو خط عبور درهر سمت 

500/000

400/000

ـــــــ 

 

2031 

سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه 

500/000

400/000

200/000

 

2032 

حمل مواد سوختنی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیرمجاز یا نصب باک غیرمجاز 

500/000

500/000

500/000

 

2033 

رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز و یا دارای پلاک گذر موقت، ویژه، تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی

500/000

500/000

500/000

 

2034 

حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز 

500/000

500/000

500/000

 

2035 

نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی 

500/000

400/000

300/000

 

2036 

استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده، چراغهای الوان، اضافی و داشتن نور سفید درعقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه 

500/000

400/000

300/000

 

2037 

نصب هر گونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخ ها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز نماید 

500/000

400/000

300/000

 

2038 

توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطع ها و میادین یا سطوح شطرنجی 

500/000

400/000

ـــــــــــ 

 

2039 

تصادف ناشی از عدم توجه به جلو یا عدم رعایت فاصله طولی وعرضی با وسیله نقلیه جلوئی یا جانبی 

500/000

400/000

300/000

 

2040 

عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی 

500/000

400/000

200/000

 

2041

سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه

500/000

400/000

300/000

 

2042

عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوط یا محل، به علائم هشداردهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها

500/000

500/000

500/000

 

2043

سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر

400/000

300/000