مشاهده مطالب

تغییر سهمیه گازوئیل خودروهای عمومی از امروز

براساس اعلام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، اجرای طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش از امروز چهارشنبه اول مهر ماه 94 اجرایی می شود.

در 14 بهمن ماه هیات وزیران مصوبه ای داشت مبنی بر اینکه تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشت تا سوخت براساس پیمایش انجام شود. در این مصوبه آمده بود که تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل عمومی براساس پیمایش باشد و دوم اینکه کنترل خودروهای عمومی براساس سامانه‌های ردیاب صورت گیرد.

براین اساس از اول مهر ماه سال 94 همه ناوگان حمل و نقل عمومی باید مجهز به این سامانه باشند و مقرر است که به صورت پایلوت طرح تخصیص سوخت براساس پیمایش شروع شود. سهمیه اول، سهمیه پایه است که این سهمیه به همه ناوگان درون شهری و برون شهری با سند حمل و بدون سند و نوع دوم سهمیه‌بندی عملکردی است که براساس بارنامه، صورت وضعیت و راه‌نامه بین‌المللی به وسایل حمل و نقل عمومی داده می‌شود.

رانندگان با مراجعه به سایت سازمان راهداری استعلام کارت هوشمند خود را می‌توانند انجام دهند، همچنین مراکز صدور کارت هوشمند هم دریافت اطلاعات پیمایش را انجام می‌دهند و در هر استان مراکز پاسخگویی مستقر شده است. هدف از این طرح توزیع عادلانه سوخت و ساماندهی عملکرد است. سهمیه پایه در دو تا سه ماه آینده هم یک پایش اساسی داده خواهد شد و رانندگان حمل و نقل عمومی گازوئیلی درون شهری باید برای ثبت نام دریافت این سهمیه به مراکز و سایت‌های ثبت نام مراجعه کنند. رانندگان درون شهری می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس www.navganbari.ir مراجعه کنند،   از اول مهر سهمیه اول به سهمیه دوم تغییر می‌یابد.

جزئیات و جداول میزان سهمیه سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی دیزلی از اول مهرماه امسال نیز در ذیل آمده است.

سهمیه پایه در طرح تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش

 

ظرفیت تعداد کل ناوگان سهمیه پایه مصوب
کمتر از 3.5 تن 63660 1200
3.5 تا 6 تن 161783 1600
6 تا 10 تن 76303 1600
10 تا 20 تن 114216 3900
20 تا 30 تن 85436 5000
30 تا 40 تن 128462 5800
40 تا 50 تن 14345 5800
50 تن به بالا 29416 5800
زیر 21 نفر 79681 1600
21 تا 40 نفر 24061 7600
بالای 40 نفر 28801 7600
جمع /میانگین کل 806164 4318

 

گروه ظرفیتی زیر 5 سال 6 تا 10 سال 11 تا 15 سال 16 تا 20 21 سال به بالا
تا3.5 تن 16 17 18 18 20
از 3.6 تا 6 تن 21 22 23 25 27
از 6.1 تا 10 تن 23 24 25 27 29
از 10.1 تا 20 تن 29 30 31 33 36
از 20.1 تا 30 تن 37 39 42 45 50
از 30.1 تا 40 تن 44 46 49 53 58
از 40.1 تا 50 تن 50 52 55 59 65
از 50.1 تن به بالا 65 67 69 72 75
تا 20 نفر 25 27 30 33 38
از 21 تا 40 نفر 33 37 42 - -
از 41 نفر به بالا 55 60 65 - -


پایگاه قواعد ناوگان بدون بار (واحد لیتر در 100 کیلومتر)
 

گروه ظرفیتی  زیر 5 سال 6 تا 10 سال 11 تا 15 سال 16 تا 20 سال 21 سال به بالا
تا 3.5 تن 14 15 16 16 18
از 3.6 تا 6 تن 19 20 21 23 24
از 6.1 تا 10 تن 21 22 33 24 26
از 10.1 تا 20 تن 26 27 28 30 32
از 20.1 تا 30 تن 33 35 38 41 45
از 30.1 تا 40 تن 40 41 44 48 52
از 40.1 تن تا 50 تن 45 47 50 53 59
از 50.1 تن به بالا 59 60 62 65 68
 

 

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: