مشاهده مطالب

آغاز پیش‌فروش تندر90 اتوماتیک و دستی . خرداد 94 / شرایط

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می رساند، شرايط پیش‌فروش ويژه تندر90 ، از روز سه شنبه مورخ 19 خرداد لغایت زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول ذیل ارائه مي گردد :


شرايط و توضیحات بخشنامه :

1. ثبت نام در اين بخشنامه محدوديت دارد به گونه اي كه ھر كد ملي فقط امكان ثبت نام يك خودرو در كل بخشنامه را خواھد داشت.

2. نمایندگی ھا مجاز به ثبت نام از طریق کد مشتری خود نمی باشند.

3. سود مشاركت در اين بخشنامه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

4. سود مشاركت در اين بخشنامه در صورت انصراف حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

5. در صورت تاخیر در تحويل خودرو از جانب شركت، سود تاخیر به ازاي مبالغ پرداختي مشتري (صرفاً به شرط تكمیل وجه قرارداد مطابق بخشنامه) يك درصد ماھانه ( 12 درصد سالیانه) پرداخت مي شود.

6. در صورتي كه برحسب ضرورت، آپشن و يا تجھیزات خاصي بر روي خودرو نصب و يا حذف گردد و يا تغییري در برخي از قطعات خودرو ايجاد شود، دعوتنامه بر اساس خودروي تغییر يافته صادر خواھد شد.

7. در شرايط پیش فروش عادي مبلغ مابه التفاوت، در زمان صدور دعوتنامه بر اساس قیمت مصوب شركت در موعد تحويل و پس از محاسبه سود مشاركت و ھزينه ھاي قانوني از طريق دعوتنامه به اطلاع مشتريان محترم خواھد رسید.


زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 94.03.19 مي باشد  
 

شرح خودرو

کد کلاس

رنگ

پیش پرداخت

(تومان)

زمان تحویل

برنامه فروش

زمان پرداخت مابه التفاوت

سود مشارکت

سود انصراف

تندر90 E2 دستی با دو ایربگ

56058

سفید-نقره ای- مشکی

26.000.000

مهر

59823

مطابق دعوتنامه در زمان تحویل خودرو

18%

16%

24.000.000

آبان

59781

22.000.000

آذر

59782

تندر90 E2 اتومات با دو ایربگ

56359

30.000.000

مهر

59824

28.000.000

آبان

59783

25.000.000

آذر

59784

 

 

 

 

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: