مشاهده مطالب

بیمه توسعه از صدور و تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث منع شد

به گزارش سایپا سرچ به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه توسعه از ابتدای بهمن سال جاری اجازه صدور بیمه‌نامه جدید و تمدید بیمه‌نامه قبلی در رشته بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را ندارد.
شورای عالی بیمه این تصمیم را در جلسه روز 24دی ماه و مطابق با ماده 28 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری اتخاذ کرده و در عین حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه‌نامه‌های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه‌نامه و صدور بیمه‌نامه المثنی را از این مصوبه استثنا کرده است.
بر اساس این مصوبه، شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه‌گذاران ،منابع لازم را از محل سپرده‌های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام خواهدکرد.
در بخش دیگری از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شده که عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوط واریز کند.
این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرده که خسارات جانی معوق بیمه‌گذارانی که پرونده‌های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است را پرداخت کند.
شورای عالی بیمه در این مصوبه، شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کرده و این افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال 1392تامین و پرداخت کند.
علاوه بر این موارد، شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه‌ای جدید را نیز ندارد.

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: