مشاهده مطالب

گزارش تصویری نمایشگاه سما 2014

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 1

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 2

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 3

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 4

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 5

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 6

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 7

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 8

 Lexus IS

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 9

 Lexus IS350 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 10

 Lexus IS

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 11

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 12

 Chevrolet Corvette Stingray

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 13

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 14

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 15

 

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 16

2013 Las Vegas SEMA Auto Show 17

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: