مشاهده مطالب

قيمت انواع خودرو در مناطق آزاد

 

 

Cadillac

   

نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار(تومان)

   
   

CTS سدان

3.6L Luxury RWD

2014

177,000,000

   
   

CTS سدان

2.0L Turbo RWD

2014

149,000,000

   
   

CTS سدان

2.0L Turbo AWD

2014

155,000,000

   
   

CTS سدان

3.6L Luxury AWD

2014

182,000,000

   
   

CTS سدان

3.6L Premium RWD

2014

211,000,000

   
   

CTS سدان

3.6L Premium AWD

2014

215,000,000

   
   

CTS کوپه

Premium AWD

2014

166,000,000

   
   

CTS کوپه

Standard RWD

2014

131,000,000

   
   

CTS کوپه

Standard AWD

2014

138,000,000

   
   

CTS کوپه

Performance RWD

2014

143,000,000

   
   

CTS کوپه

Performance AWD

2014

151,000,000

   
   

CTS کوپه

Premium RWD

2014

158,000,000

   
   

ATS

2.0L Turbo Standard RWD

2014

115,000,000

   
   

ATS

2.0L Turbo Standard AWD

2014

125,000,000

   
   

ATS

2.5L Luxury RWD

2014

122,000,000

   
   

ATS

2.0L Turbo Luxury RWD

2014

130,000,000

   
   

ATS

3.6L Luxury RWD

2014

136,000,000

   
   

ATS

2.0L Turbo Luxury AWD

2014

134,000,000

   
   

ATS

2.0L Turbo Performance RWD

2014

140,000,000

   
   

ATS

2.5L Standard RWD

2014

109,000,000

   
 

Dodge

   

نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار(تومان)

   
   

دوج چارجر

SXT RWD

2014

101,000,000

   
   

دوج چارجر

SE RWD

2014

92,000,000

   
   

دوج چلنجر

SRT8

2014

149,000,000

   
   

دوج چلنجر

SRT8 Core

2014

131,000,000

   
   

دوج چلنجر

R/T

2014

103,000,000

   
   

دوج چلنجر

SXT

2014

91,000,000

   
   

دوج چارجر

R/T AWD

2014

111,000,000

   
   

دوج چارجر

SRT8 RWD

2014

153,000,000

   
 

Chevrolet

   

نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار(تومان)

   
   

اسپارک

LS Auto

2014

47,000,000

   
   

اسپارک

LS Manual

2014

44,000,000

   
   

کامارو

1LS Coupe

2014

81,000,000

   
   

کامارو

SS Coupe

2014

112,000,000

   
   

کامارو

ZL1 Coupe

2014

183,000,000

   
   

کامارو

Z/28 Coupe

2014

233,000,000

   

Ford

   

نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار(تومان)

   
   

ادج

SE FWD

2014

95,000,000

   
   

ادج

SE AWD

2014

102,000,000

   
   

ادج

Sport FWD

2014

125,000,000

   
   

ادج

Sport AWD

2014

132,000,000

   
   

موستانگ

V6 Premium Coupe

2014

92,000,000

   
   

موستانگ

V6 Convertible

2014

93,000,000

   
   

موستانگ

GT Coupe

2014

106,000,000

   
   

موستانگ

GT Premium Coupe

2014

118,000,000

   
   

موستانگ

GT Convertible

2014

122,000,000

   
   

موستانگ

V6 Coupe

2014

78,000,000

   
   

موستانگ

GT Premium Convertible

2014

135,000,000

   
   

موستانگ

GT Premium Convertible

2015

138,000,000

   
   

موستانگ

GT Premium Coupe

2015

121,000,000

   
   

موستانگ

GT Coupe

2015

109,000,000

   
   

موستانگ

V6 Convertible

2015

98,000,000

   
   

موستانگ

V6 Coupe

2015

82,000,000

   
   

شلبی

Convertible

2014

195,000,000

   
   

شلبی

Coupe

2014

182,000,000

   

BMW

   

نام خودرو

تیپ

مدل

قیمت بازار(تومان)

   
   

550i

فول

2014

206,000,000