مشاهده مطالب

رده بندی کیفی خودروهای تجاری اعلام شد

به گزارش سايپا سرچ بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، در بخش خودروهای (تجاری مسافری) در ماه جاری به مانند ماه قبل هیچ گونه خودرویی ارایه نشده است. در بخش خودروهای تجاری باری شاهد افزایش تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم كه بیشترین تاثیر در ایجاد این روند مربوط به افزایش تولید کشنده البرز و تولید مجدد کشنده کاوه می باشد. از دیگر نكات مهم و حائز اهمیت در مورد تیراژ تولید خودروهای تجاری باری ساخت داخل می‌توان به قطع تولید کامیونت الوند در شرکت سایپا دیزل در خرداد ماه 1393 بر اساس آمار اعلامی از سوی این شركت اشاره نمود.

با توجه به رشد تولید خودروهای این رده، ارزشیابی این خودروها نیز افزایش یافت بطوریكه از 5 مدل خودروی ارزشیابی شده 3 مدل در سطح كیفی خیلی خوب و 2 مدل هم در سطح کیفی خوب قرار گرفتند.

cfvml0o1z2zync4ksri.png


در بخش عیوب فنی و عملكردی، كشنده ماز بیشترین نمره منفی را كسب نمود، همچنین میانگین نمره منفی این بخش نسبت به ماه قبل روند رو به رشد 15.4درصدی را تجربه نمود که عمدتا مربوط به کشنده ماز می باشد. در بخش بدنه هم به مانند بخش تزئینات و مونتاژ کامیون بنز WH بیشترین نمره منفی را كسب کرد، همچنین در این بخش میانگین نمره منفی 11.5 درصد افزایش یافت. در نهایت میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری باری، روند رو به رشد 4/0 درصدی را نسبت به ماه قبل داشته است.

 


درنمودار فوق روند تغییرات میانگین نمره منفی خودروهای گروه تجاری را نسبت به ماه قبل ارائه گردیده، بطوریکه کامیون بنز WH بیشترین درصد بهبود را داراست و تنها خودرویی که در این دسته روند نزولی داشته، کشنده ماز می­باشد.

 

پیام شما؟
در صورت پاسخ، من را با ایمیل با خبر کن
نظرات کاربران

     

    مارادرگوگل محبوب کنید: