مشاهده مطالب

15 ارديبهشت 1392

قیمت ها برای 2 حلقه لاستیک می باشند

لاستیک خودرو گروه : پژو 206 . پژو 405. پژو پرشیا . روآ

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت (تومان)

اورنت

ساخت چین

185.70.14

60.000

300,000

جینیو

ساخت چین

185.70.14

60.000

300,000

آچیلس

ساخت اندونزی

185.70.14

50.000

395,000

آچیلس

ساخت اندونزی

195.65.14

70.000

420,000

اینفینتی

ساخت چین

185.65.14

60.000

360,000

برجستون

ساخت تایلند

185.65.14

80.000

360,000

برجستون

ساخت تایلند

205.60.14

80.000

440,000

دلیوم

ساخت اندونزی

185.65.14

80.000

350,000

دلیوم

ساخت اندونزی

205.60.14

80.000

450,000

زیتکس

---

205.60.14

80.000

320,000

فالکن

---

205.60.14

80.000

420,000

فدرال

---

205.60.14

80.000

420,000

فدرال

---

205.60.16

80.000

---

کومهو

---

205.60.14

80.000

450,000

کومهو

ساخت ویتنام

185.65.14

70.000

325,000

کومهو

ساخت چین

185.65.14

60.000

300,000

کومهو

ساخت کره

185.65.14

80.000

400,000

نکسن

---

185.65.14

60.000

360,000

نکسن

ساخت چین

205.60.14

70.000

395,000

نکسن

ساخت کره

205.60.14

70.000

440,000

نیوتون

ساخت اندونزی

205.45.16

70.000

470,000

میشلن

ساخت آلمان

185.65.14

90.000

495,000

هانکوک

---

205.60.14

90.000

470,000

هانکوک

ساخت کره

185.65.14

70.000

390,000

رودستون

ساخت چین

185.65.14

70.000

330,000

رودستون

ساخت کره

215.60.14

80.000

490,000

رودستون

ساخت کره

195.60.14

80.000

400,000

رودستون

اسپرت پژویی

205.50.16

90.000

535,000

رودستون

ساخت کره

185.65.14

70.000

370,000

رودستون

ساخت کره

205.60.14

70.000

450,000

رودستون

ساخت کره

205.65.14

70.000

470,000

رودستون

ساخت کره

215.45.17

70.000

620,000

بارز

---

185.65.14

70.000

290,000

بارز

---

205.60.14

70.000

345,000

کویر تایر

---

185.65.14

60.000

255,000

کویر تایر

---

205.60.14

60.000

305,000

ایران تایر

---

185.65.14

60.000

275,000

یزد تایر

---

185.65.14

60.000

275,000

یزد تایر

---

205.60.14

60.000

345,000

گود یر

---

185.65.14

60.000

--

دنا تایر

سایز فابریک

185.65.14

80000

240,000

سیلورستون

سایز پهن پژو

195.60.15

80.000

390,000

لوسینی

سایز فابریک

185.65.14

80.000

355,000

لوسینی

سایز پهن پژو

205.60.14

80.000

400,000

دنلوپ

سایز فابریک

185.65.14

90.000

400,000

سومیتومو

ساخت ژاپن

205.60.14

90.000

440,000

یوکوهاما

ساخت ژاپن

205.60.14

90.000

450,000

لاستیک خودرو گروه : زانتیا . سمند . تندر 90

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت (تومان)

هانکوک

ساخت کره

205.60.15

80.000

480,000

لوسینی

ساخت تایوان

185.65.15

80.000

365,000

لوسینی

ساخت تایوان

205.60.16

70.000

400,000

بریجستون

ساخت تایلند

205.60.15

80.000

---

رودستون

ساخت کره

185.65.15

80.000

380,000

رودستون

ساخت کره

205.60.15

90.000

460,000

رودستون

ساخت کره

205.50.16

90.000

490,000

کورسا

ساخت اندونزی

185.65.15

70.000

340,000

ابولو

ساخت هند

205.60.15

70.000

440,000

بارز

سایز فابریک

185.65.15

60.000

290,000

یزد تایر

---

185.65.15

60.000

280,000

یزد تایر

---

205.60.15

60.000

345,000

کومهو

ساخت چین

185.65.15

60.000

300,000

کومهو

ساخت چین

185.65.15

70.000

300,000

کومهو

ساخت ویتنام

205.60.15

80.000

400,000

کومهو

ساخت کره

205.60.15

80.000

475,000

کویر تایر

---

205.60.14

60.000

330,000

کویر تایر

---

205.60.15

60.000

275,000

کویر تایر

---

185.65.15

60.000

200,000

نکسن

ساخت کره

185.65.15

60.000

360,000

نکسن

ساخت کره

205.60.15

70.000

440,000

لاستیک خودرو گروه : ام وی ام 110 . پراید . ماتیز

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت (تومان)

دنا

سایز فابریک

165.65.13

60.000

205,000

دنا

سایز پهن

175.60.13

60.000

230,000

بارز

سایز فابریک

165.65.13

50.000

235,000

بارز

سایز پهن

175.60.13

60.000

250,000

کویر تایر

---

165.65.13

60.000

225,000

کویر تایر

---

175.60.13

60.000

240,000

یزد تایر

---

165.65.13

60.000

240,000

یزد تایر

---

175.60.13

60.000

260,000

آچیلس

سایز پهن

175.60.13

70.000

280,000

آچیلس

گل جهت دار

165.65.13

70.000

270,000

جی تی

سایز پهن

175.60.13

70.000

285,000

اورنت

 

165.65.13

50.000

270,000

اورنت

---

175.60.13

50.000

300,000

رودستون

---

175.60.13

60.000

300,000

رودستون

ساخت کره

185.60.13

70.000

325,000

رودستون

ساخت کره

165.65.13

70.000

255,000

فالکن

ساخت تایلند

175.60.13

70.000

310,000

فالکن

ساخت تایلند

205.60.13

80.000

450,000

کورسا . اندونزی

---

165.65.13

70.000

260,000

کومهو . چین

---

165.65.13

70.000

235,000

کومهو

ساخت کره

175.60.13

70.000

320,000

کومهو . کره

---

165.65.13

80.000

305,000

کومهو . کره

---

185.60.13

80.000

350,000

گود یر

---

165.65.13

60.000

275,000

لینگ لانگ / چین

سایز پهن

175.60.13

60.000

270,000

سونار

ساخت تایوان

165.65.13

60.000

245,000

نکسن . کره

گل کامپیوتری

175.60.13

60.000

300,000

هانکوک

---

165.65.13

60.000

300,000

هانکوک

---

175.60.13

60.000

330,000

مارشال

ساخت کره

175.60.13

70.000

320,000

نکسن

گل کامپیوتری

175.60.13

80.000

325,000

لاستیک خودرو گروه : پیکان

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت (تومان)

مارشال

دور سفید

175.70.13

60.000

---

بارز

سایز فابریک

165.80.13

50.000

235,000

کویر تایر

سایز فابریک

165.80.13

50.000

205,000

یزد تایر

---

165.80.13

50.000

230,000

اسبکتورا

ساخت اندونزی

165.80.13

60.000

---

ایران تایر

---

165.60.13

60.000

---

دلیوم

ساخت اندونزی

165.80.13

60.000

---

رودستون

دور سفید

165.80.13

60.000

---

کورسا

ساخت اندونزی

165.80.13

60.000

---

کومهو

---

185.70.13

70.000

---

گلدستون

---

165.80.13

50.000

---

نکسن

ساخت کره

175.70.13

70.000

325,000

نکسن . چین

دور سفید

165.80.13

60.000

350,000

جی تی

ساخت اندونزی

175.70.13

60.000

285,000

لاستیک خودرو گروه : ریو . هیوندای ورنا . دوو سیو . دو ریسر . دوو اسپیرو

مدل لاستیک

جزئیات

سایز لاستیک

کارکرد مفید (کیلومتر)

قیمت (تومان)

یزد تایر

سایز فابریک

175.70.13

70.000

245,000

کویر تایر

سایز فابریک

175.70.13

70.000

230,000

بارز

سایز فابریک

175.70.13

70.000

250,000

آچیلس

ساخت اندونزی

175.70.13

70.000

290,000

اورنت

---

185.70.13

70.000

---

رودستون

---

185.70.13

70.000

---

رودستون . کره

---

175.70.13

70.000

---

زیتکس

ساخت چین

185.70.13

60.000

310,000

مکسیس

ساخت اندونزی

185.70.13

60.000

350,000

جی تی

ساخت اندونزی

175.70.13