سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 24 آوریل 2019
10 تیر 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2597

2 تیرماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3551

26 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1842

تغییری در قیمت گذاری فرمول جدید خودرو اعمال نخواهد شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2855

24 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3131

قیمت خودرو تا 7 درصد افزایش افزایش یافت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 8274

18 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1893

12 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2150

10 خردادماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2732

3 سناريو جديد براي تعيين قيمت خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2978

اعلام قیمت و شرایط فروش X33 جدید

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 15602

5 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3203

3 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1790

اعلام فروش محصولات کرمان خودرو همراه با افزایش قیمت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 7399

30 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2319