سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي پنج شنبه 22 آذر 1397 13 دسامبر 2018
26 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1797

تغییری در قیمت گذاری فرمول جدید خودرو اعمال نخواهد شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2810

24 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3087

قیمت خودرو تا 7 درصد افزایش افزایش یافت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 8200

18 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1833

12 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2104

10 خردادماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2681

3 سناريو جديد براي تعيين قيمت خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2926

اعلام قیمت و شرایط فروش X33 جدید

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 15531

5 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3149

3 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1730

اعلام فروش محصولات کرمان خودرو همراه با افزایش قیمت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 7322

30 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2276

28 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3179

25 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1516