سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي دوشنبه 29 بهمن 1397 18 فوریه 2019
26 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1816

تغییری در قیمت گذاری فرمول جدید خودرو اعمال نخواهد شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2831

24 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3105

قیمت خودرو تا 7 درصد افزایش افزایش یافت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 8220

18 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1856

12 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2118

10 خردادماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2702

3 سناريو جديد براي تعيين قيمت خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2946

اعلام قیمت و شرایط فروش X33 جدید

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 15555

5 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3171

3 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1755

اعلام فروش محصولات کرمان خودرو همراه با افزایش قیمت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 7345

30 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2292

28 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3204

25 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1537