سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي دوشنبه 30 مهر 1397 22 اکتبر 2018
26 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1785

تغییری در قیمت گذاری فرمول جدید خودرو اعمال نخواهد شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2793

24 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3061

قیمت خودرو تا 7 درصد افزایش افزایش یافت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 8179

18 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1807

12 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2086

10 خردادماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2643

3 سناريو جديد براي تعيين قيمت خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2904

اعلام قیمت و شرایط فروش X33 جدید

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 15504

5 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3133

3 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1714

اعلام فروش محصولات کرمان خودرو همراه با افزایش قیمت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 7292

30 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2264

28 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3164

25 ارديبهشت 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1496