سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي-صفحه 4 دوشنبه 31 تیر 1398 22 ژولای 2019
قیمت انواع خودرو نهایی شده، شنبه اعلام می‌شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3297

10 تیر 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2623

2 تیرماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3586

26 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1873

تغییری در قیمت گذاری فرمول جدید خودرو اعمال نخواهد شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2890

24 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3156

قیمت خودرو تا 7 درصد افزایش افزایش یافت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 8340

18 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1930

12 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2184

10 خردادماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2763

3 سناريو جديد براي تعيين قيمت خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3014

اعلام قیمت و شرایط فروش X33 جدید

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 15653

5 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3239

3 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1825

اعلام فروش محصولات کرمان خودرو همراه با افزایش قیمت

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 7482