سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي دوشنبه 30 مهر 1397 22 اکتبر 2018
5 مرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2879

قيمت جديد محصولات مديران خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 6506

25 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2395

23 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3477

17 تير 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2743

اعلام قيمت رسمي محصولات سايپا

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4246

فرمول قيمت گذاري خودرو بازنگري نمي شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1898

چشم انداز مثبت در مذاکرات وین، قیمت خودرو را کاهش می دهد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2512

كلاه گذاشتن سر مردم

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 5948

اعتراض شدید کمیسیون صنایع به قیمت‌های جدید خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4069

15 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2618

از سوی رئیس شورای رقابت قیمت‌ جدید انواع خودروها اعلام شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4140

قیمت انواع خودرو نهایی شده، شنبه اعلام می‌شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2352

10 تیر 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2539

2 تیرماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3494