سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي پنج شنبه 22 آذر 1397 13 دسامبر 2018
5 مرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2895

قيمت جديد محصولات مديران خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 6521

25 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2421

23 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3494

17 تير 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2755

اعلام قيمت رسمي محصولات سايپا

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4259

فرمول قيمت گذاري خودرو بازنگري نمي شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1912

چشم انداز مثبت در مذاکرات وین، قیمت خودرو را کاهش می دهد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2531

كلاه گذاشتن سر مردم

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 5984

اعتراض شدید کمیسیون صنایع به قیمت‌های جدید خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4103

15 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2635

از سوی رئیس شورای رقابت قیمت‌ جدید انواع خودروها اعلام شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4169

قیمت انواع خودرو نهایی شده، شنبه اعلام می‌شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2635

10 تیر 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2553

2 تیرماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3510