سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي پنج شنبه 31 خرداد 1397 21 ژوئن 2018
قيمت جديد محصولات مديران خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 6477

25 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2341

23 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3430

17 تير 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2715

اعلام قيمت رسمي محصولات سايپا

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4213

فرمول قيمت گذاري خودرو بازنگري نمي شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1871

چشم انداز مثبت در مذاکرات وین، قیمت خودرو را کاهش می دهد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2488

كلاه گذاشتن سر مردم

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 5889

اعتراض شدید کمیسیون صنایع به قیمت‌های جدید خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4025

15 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2592

از سوی رئیس شورای رقابت قیمت‌ جدید انواع خودروها اعلام شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4084

قیمت انواع خودرو نهایی شده، شنبه اعلام می‌شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2265

10 تیر 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2505

2 تیرماه 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3474

26 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1755