سایپا سرچ | لحظه به لحظه با اخبار و قیمت روز خودرو
قيمت خودرو داخلي-صفحه 3 یکشنبه 30 تیر 1398 21 ژولای 2019
2 شهریور 1392

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1942

قیمت جدید محصولات سایپا

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 5193

20 مرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2228

5 مرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2965

قيمت جديد محصولات مديران خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 6595

25 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2499

23 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 3567

17 تير 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2834

اعلام قيمت رسمي محصولات سايپا

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4338

فرمول قيمت گذاري خودرو بازنگري نمي شود

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 1995

چشم انداز مثبت در مذاکرات وین، قیمت خودرو را کاهش می دهد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2614

كلاه گذاشتن سر مردم

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 6105

اعتراض شدید کمیسیون صنایع به قیمت‌های جدید خودرو

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4205

15 خرداد 1393

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 2723

از سوی رئیس شورای رقابت قیمت‌ جدید انواع خودروها اعلام شد

زمان : 12:00تاریخ : 1395/12/01نویسنده : مدیر بازدید : 4253